Luettelo Suomen kemian professoreista 1761-2000

Elektroninen liite P. Pyykön artikkeliin Kemia teoksessa Suomen Tieteen Historia, 3. Luonnontieteet, lääketieteet ja tekniset tieteet, WSOY, Helsinki, 2000, ss. 154-189.

Tämän materiaalin (C) 1997 Pekka Pyykkö.
Tämän sivun verkko-osoite http://www.chem.helsinki.fi/~pyykko/professorit.html

Tekijän kontaktitiedot:
Puh.: 02941 50171
Sähköposti: Pekka.Pyykko(a)helsinki.fi

Kemian laitos, Helsingin yliopisto, PL 55 (A.I. Virtasen aukio 1), 00014 Helsinki

Oheisissa taulukoissa on pyritty luettelemaan Suomen korkeakouluihin vakituisesti nimitetyt päätoimiset kemian professorit (entiset varsinaiset tai henkilökohtaiset ylimääräiset professorit). Entisiä apulaisprofessuureja ei ole tarkasteltu. Eri korkeakoulut ovat ikäjärjestyksessä vanhimman kemian oppituolinsa mukaan. (Versio 20. 11. 2009. Puutteista ja epätarkkuuksista pyydetään ilmoittamaan.).

Korkeakoulujen sisällä on noudatettu nykyistä hallinnollista jakoa. Kohdassa 'virassaoloaika' on annettu nimityspäivä, jos se on tiedossa ja nimityksen voimaantulo ei ole. Nimitystä edeltänyttä tai eläkkeellesiirtymisen jälkeistä väliaikaista viranhoitoa ei ole otettu huomioon.

Teknillisten tiedekuntien ja korkeakoulujen kohdalla on 'ei-kemialliset aineet' kuten lämpö- ja säätötekniikka tai kemian koneoppi jätetty pois.

  1. Helsingin yliopisto
  2. Teknillinen korkeakoulu
  3. Åbo Akademi
  4. Turun yliopisto
  5. Oulun yliopisto
  6. Jyväskylän yliopisto
  7. Joensuun yliopisto
  8. Kuopion yliopisto
  9. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
  10. Tampereen teknillinen korkeakoulu

Suomen korkeakoulujen luonnontieteellisten ja teknisten tiedekuntien kemian ja biokemian professuurit.

1.1. Helsingin yliopisto, Kemian laitos.

1.1.1. Helsingin yliopisto (ent. Kuninkaallinen Turun Akatemia),
Kemia (myöh. orgaaninen kemia)a

Nimi   Virassaoloaika
Gadd, Pehr Adrian 12.4.1727-11.8.1797 22.9.1761-1797
Gadolin, Johan 5.6.1760-15.8.1852 1785-1822
von Bonsdorff, Pehr Adolf 27.10.1791-11.1.1839 5.1823-1839
Arppe, Adolf Edward 9.6.1818-13.4.1894 10.1847-1870
Chydenius, Johan Jakob ('Hannes') 17.8.1836-4.11.1890 1871-1880
Hjelt, Edvard Immanuel 28.6.1855-2.7.1921 13.7.1882-2.12.1907
Aschan, Adolf Ossian 16.5.1860-25.2.1939 15.5.1908-1927
Toivonen, Niilo Johannes 7.2.1888-11.9.1961 1.12.1928-31.12.1957
Hirsjärvi, Heimo Pekka 25.7.1919-7.3.2007 27.1.1958-31.8.1982
Hase, Tapio Atso 31.7.1937- 1.3.1984-31.7.2002
a 23.5.1758- Ylimääräinen, 'Chaemiae Physicae och Oeconomicae professor'
22.9.1761- varsinainen 'Chaemiae profession'.

1.1.2. Helsingin yliopisto, (ent. Keisarillinen Aleksanterin yliopisto)
Kemia (18.4.1928- kemia (ruotsink.))

Nimi   Virassaoloaika
Öholm, Lars William 17.6.1872-6.2.1944 11.2.1915-17.7.1939
Buch, Kurt Karl Wilhelm 9.5.1881-4.1.1967 29.5.1942-31.7.1949
Enkvist, Terje Ulf Eugen 3.10.1904-15.7.1975 20.4.1951-31.8.1971
Sundman, Knut Jacobus 6.7.1916-14.1.2008 1.6.1973-31.8.1980
Pyykkö, Veli Pekka 12.10.1941- 1.2.1984- 31.10.2009

1.1.3. Helsingin yliopisto,
Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia, nyk. epäorgaaninen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Kilpi, Sulo Taavetti 13.2.1886-24.10.1979 18.11.1938-31.12.1955
Näsänen, Reino Olavi 10.6.1908-6.3.1994 16.12.1955-31.8.1973
Lumme, Paavo Olavi 2.8.1923-9.2.2005 1.9.1976-31.8.1990
Leskelä, Markku Antero 25.11.1950- 1.9.1990-

1.1.4. Helsingin yliopisto,
Fysikaalinen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Tommila, Eero Akseli 5.3.1900-25.10.1968 27.4.1944-31.8.1967
Koskikallio, Jouko Uolevi 15.8.1927-30.7.2021 1.3.1969-31.8.1990
Halonen, Lauri Olavi 29.11.1953- 1.2.1992-

1.1.5. Helsingin yliopisto,
Radiokemiaa

Nimi   Virassaoloaika
Miettinen, Jorma Kalervo 11.8.1921-11.2.2017 1.8.1964-31.1.1987
Jaakkola, Timo Väinö Antero 21.11.1935-18.6.2020 1.2.1989-30.11.2000
a Kiinteä ylimääräinen professuuri. Varsinainen professuuri 1.9.1977-.

1.1.6. Helsingin yliopisto,
Puun ja muovien kemia, nyk. Polymeerikemia

Nimi   Virassaoloaika
Lindberg, Jarl Johan 18.9.1921-28.6.2008 18.4.1969-30.4.1987
Sundholm, Franciska 16.10.1937- 1.4.1988-31.10.2000

1.1.7. Helsingin yliopisto,
Analyyttinen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Mäkitie, Osmo Ahti 27.7.1920-8.8.1991 1.12.1973-31.8.1984
Riekkola, Marja-Liisa 4.11.1953- 1.11.1987-

1.1.8. Helsingin yliopisto,
Kemiab

Nimi   Virassaoloaika
Wahl, Walter August 8.10.1879-18.10.1970 9.4.1937-11.10.1946
b Henkilökohtainen ylimääräinen professuuri.

1.1.9. Helsingin yliopisto,
Kemiab

Nimi   Virassaoloaika
Tomula, Emil Salomon 8.6.1889-1.2.1952 28.3.1947-
b Henkilökohtainen ylimääräinen professuuri.

1.2. Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitoksen biokemian osasto

1.2.1. Helsingin yliopisto,
Kemian neljäs professuuri (Biokemia 21.5.1958- )

Nimi   Virassaoloaika
Virtanen, Artturi Ilmari 15.1.1895-11.11.1973 24.3.1939-31.3.1948
Erkama, Jorma 11.1.1912-31.7.1986 27.1.1950-31.1.1975
Simons, Kai 24.5.1938- 1.3.1977-31.3.1979
Gahmberg, Carl Gustav 1.12.1942- 1.5.1981-

1.2.2. Helsingin yliopisto,
Biokemiaa

Nimi   Virassaoloaika
Hamberg, Ulla Margareta 20.10.1918-22.3.1985 1.6.1976-
a Henkilökohtainen ylimääräinen professuuri.

1.3. Helsingin yliopisto, Biokeskus.

1.3.1. Helsingin yliopisto,
Biokeskus, Lipidikemiaa

Nimi   Virassaoloaika
Renkonen, Harry Mikko Osvald (Ossi) 7.5.1933- 1.9.1968-31.5.1998
a Henkilökohtainen ylimääräinen professuuri.

1.4. Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitoksen yleisen mikrobiologian osasto

1.4.1. Helsingin yliopisto,
Yleinen mikrobiologia

Nimi   Virassaoloaika
Sundman, Alice Veronica 1.1.1923-29.12.2008 4.9.1970-31.8.1986
Korhonen, Timo Kalervo 20.10.1949- 1.2.1989-

2. Teknillinen korkeakoulu.a,b

Virkojen 2.1. ja 2.2. esihistoria on mainittu suluissa.

2.1. Teknillinen korkeakoulu,
ent. Helsingin teknillinen reaalikoulu 1849-,
Polyteknillinen koulu 1872-,
Suomen polyteknillinen opisto 1879- ja
Suomen teknillinen korkeakoulu 1908-

Kemian professuuri (Kemian opettaja, myöh. kemian vanh. op. ja yl. kemian vak. op.)

Nimi   Virassaoloaika
(Saelan, Anders Olivier 18.1.1818-14.4.1874 5.9.1848-14.4.1874
Wahlfors, Henrik Alfred 1839-28.3.1899 1874-22.7.1898
Komppa, Gustaf 28.2.1867-20.1.1949 14.7.1899-1908)
Komppa, Gustaf 28.2.1867-20.1.1949 1908-27.7.1937
aB. Wuolle, Suomen Teknillinen korkeakouluopetus 1849-1949, Helsinki 1949, 680 s.
Toiminta alkoi 15.1.1849.
b M. Liesto, Teknillinen korkeakoulu 1908-1988, Hämeenlinna 1988, 441 s.

2.1.1. Teknillinen korkeakoulu,
Orgaaninen kemia (22.12.1938-)

Nimi   Virassaoloaika
Palmén, John Oscar 1884-25.3.1952 1.4.1941-25.3.1952
Nyman, Gustaf Arthur 4.7.1906-13.11.1992 1.9.1954-1.2.1972
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard 18.12.1914-26.4.1997 1.7.1972-31.12.1977
Lounasmaa, Mauri Viktor 1.10.1933-4.2.2017 1.5.1979-31.10.1998
Koskinen, Ari Mauri Petri 22.9.1956- 1.8.1999-

2.1.2. Teknillinen korkeakoulu,
Epäorgaaninen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Kauko, Yrjö 13.9.1886-29.10.1974 1.1.1941-28.1.1943
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi 10.10.1906-3.1.1974 1.1.1947-10.10.1973
Niinistö, Lauri Salomon 1.10.1941- 1.3.1977-

2.2. Teknillinen korkeakoulu,
ent. Helsingin teknillinen reaalikoulu 1849-,
Polyteknillinen koulu 1872-,
Suomen polyteknillinen opisto 1879- ja
Suomen teknillinen korkeakoulu 1908-,

Kemian teknologia (Käytännöllisen kemian opettaja, kemian teknologian op. 1872- )

Nimi   Virassaoloaika
(Qvist, Ernst Edvard 10.5.1839-29.10.1910 27.8.1867-29.10.1903
Hirn, Taavi 16.5.1874-12.8.1951 23.12.1907-1908)

2.2.1. Teknillinen korkeakoulu,
Epäorgaaninen kemian teknologia

Nimi   Virassaoloaika
Hirn, Taavi 16.5.1874-12.8.1951 12.6.1908-29.6.1941

2.2.1. Teknillinen korkeakoulu,
Puukemiac

Nimi   Virassaoloaika
Sjöström, Eero Vilhelm 1.5.1924- 1.8.1967-1991
c 1965- vaihtuva suomenkielinen virka, alana puukemia.

2.2.1. Teknillinen korkeakoulu,
Puunjalostuksen fysikaalinen kemiac

Nimi   Virassaoloaika
Stenius, Per Johan 29.4.1938- 1.7.1992-
c 1965- vaihtuva suomenkielinen virka, alana puukemia.

2.2.2. Teknillinen korkeakoulu,
Orgaaninen, erityisesti puun kemiallinen teknologiaa

Nimi   Virassaoloaika
Hintikka, Sulo Viljo 31.7.1884-20.3.1925 18.8.1923-20.3.1925
Routala, Frans Oskari 9.8.1880-1.7.1937 17.2.1927-1.7.1937
Roschier, Rolf Helmer 10.1.1891-17.8.1962 19.8.1938-30.6.1959
Murto, Jaakko Olavi 8.11.1907-16.10.1965 1.9.1959-1965
a Virka siirretty puunjalostusosastoon 1943. Tilalle perustettu virka 2.2.3.

2.2.3. Teknillinen korkeakoulu,
Orgaaninen kemian teknologia, 1969- teknillinen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Kirjakka, Pekka 22.1.1914-19.9.1955 1.7.1947-19.9.1955
Harva, Olavi Johannes 8.10.1915-18.12.1999 1.1.1960-31.7.1976
Bredenberg, Johan Brunosson 29.5.1930- 1.1.1979-31.7.1993
Krause, Anna Outi Inkeri 20.5.1948- 1.9.1993-

2.3. Teknillinen korkeakoulu,
Biokemia,
biokemia ja elintarvikekemia 9.6.1939-, nyk.
Biokemia ja mikrobiologia

Nimi   Virassaoloaika
Virtanen, Artturi Ilmari 15.1.1895-11.11.1973 17.8.1931-24.3.1939
Tikka, Urpo Jyry Kullervo 12.3.1905-26.12.1972 1.9.1940-15.11.1968
Kauppinen Veli Sakari 30.5.1933- 1.1.1972-1985
Laakso, Simo Valdemar 15.2.1949- 1988-

2.4. Teknillinen korkeakoulu,
Fysikaalinen kemia ja sähkökemia, nyk. Fysikaalinen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Sihvonen, Väinö Ilmari 10.6.1889-30.11.1939 1.1.1936-30.11.1939
Kauko, Yrjö 13.9.1886-29.10.1974 29.1.1943-14.9.1949
Näsänen, Reino Olavi 10.6.1908-6.3.1994 17.8.1951-31.12.1955
Kivalo, Pekka 6.1.1919- 1.9.1958-31.12.1971
Sundholm, Göran Oskar 6.8.1936- 1.11.1976-

2.5. Teknillinen korkeakoulu,
Elintarviketeknologia, myöh. bioteknologia ja elintarviketeknologia

Nimi   Virassaoloaika
Linko, Matti 30.5.1932- 1968-74
Linko, Eero Pekka Kristian 11.8.1930- 1976-1995
Leisola, Matti Sipi Antero 24.11.1947- 1997-

2. Teknillinen korkeakoulu,
Kemian laitetekniikka

Nimi   Virassaoloaika
Nordén, Harry Valdemar 23.7.1933-6.4.2011 1968-98

2. Teknillinen korkeakoulu,
Korroosionestotekniikka

Nimi   Virassaoloaika
Yläsaari, Seppo Tapio 14.9.1935- 1984-98

2. Teknillinen korkeakoulu,
Selluloosatekniikka

Nimi   Virassaoloaika
Gullichsen, Johan Erik 28.6.1936- 1988-

2. Teknillinen korkeakoulu,
Polymeeriteknologia

Nimi   Virassaoloaika
Seppälä, Jukka Veli 14.8.1955- 1991-

2. Teknillinen korkeakoulu,
Tehdassuunnittelu

Nimi   Virassaoloaika
Järveläinen, Martti Juhani 8.2.1935-21.3.1997 1994-97


3.1. Åbo Akademi,
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

3.1.1. Åbo Akademi, MNF,
Kemia

Nimi   Virassaoloaika
Wahl, Walter August 8.10.1879-18.10.1970 1.6.1918-31.5.1924
Klingstedt, Fredrik Woldemar 19.10.1881-23.2.1964 24.5.(1.6.?)1928-29.10.1931
Buch, Kurt Karl Wilhelm 9.5.1881-4.1.1967 16.5.1934-5.6.1942

3.1.1.1. Åbo Akademi, MNF,
Kemia, lähinnä orgaaninen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Aspelund, Helge Allan Ossian 19.9.1897-11.7.1975 1.7.1943-21.11.1961
Holmberg, Gustaf-Adolf 28.8.1915-28.3.1996 9.5.1963-31.8.1978
Pensar, Karl Göran 27.4.1930-7.4.1993 30.3.1979-1.8.1989
Mattinen, Jorma Kalervo 13.1.1955- 1.10.1991-

3.1.1.2. Åbo Akademi, MNF,
Kemia, lähinnä fysikaalinen kemiaa

Nimi   Virassaoloaika
Ekwall, Per 13.8.1895-19.12.1990 25.6.1943-30.6.1963
Danielsson, Ingvar 24.5.1922-21.4.2016 31.12.1965-31.8.1985
Rosenholm, Jarl Björn 20.11.1946- 1.11.1987-
a 'Ernst ja Majken Grönblomin professuuri'.

3.1.2. Åbo Akademi, MNF,
Farmaseuttinen kemia ja biokemia

Nimi   Virassaoloaika
Aspelund, Helge Allan Ossian 19.9.1897-11.7.1975 1.1.1962-31.12.1965b
Sjöblom, Carl Lars 30.3.1923-4.5.1979 28.11.1966-30.9.1976
Gahmberg, Carl Gustav 1.12.1942- 1.6.1979-31.5.1981
Åkerman, Karl Erik Ossian 20.5.1950- 1.3.1984-31.12.1997
Slotte, Peter Johan 3.2.1956- 1.1.1997-

3.1.3. Åbo Akademi, MNF,
Orgaaninen kemiab

1.1.1962-31.12.1965
Nimi   Virassaoloaika
Schmidt, Karl Friedrichx 28.8.1887- 10.6.1922-1924
Aspelund, Helge Allan Ossian 19.9.1897-11.7.1975 22.11.1934-30.6.1943
b Henkilökohtainen ylimääräinen professuuri.
x 'Schmidtin hajoaminen'.

3.1.4. Åbo Akademi, MNF,
Fysikaalinen kemiab

Nimi   Virassaoloaika
Ekwall, Per 13.8.1895-19.12.1990 19.6.1935-30.6.1943
b Henkilökohtainen ylimääräinen professuuri.

3.2. Åbo Akademi,
Kemisk-tekniska fakulteten.

3.2.1. Åbo Akademi, KTF,
Metsätuotteiden kemia ja yleinen kemian teknologia

Nimi   Virassaoloaika
Hägglund, Erik Karl Mauritz 15.6.1887-13.3.1959 1.1.1921-4.4.1930

3.2.1.1. Åbo Akademi, KTF,
Metsätuotteiden kemia ja kemian teknologia

Nimi   Virassaoloaika
Klingstedt, Fredrik Woldemar 19.10.1881-23.2.1964 29.10.1931-30.6.1947
Jensen, Waldemar 1.8.1915- 8.5.1951-31.12.1955
Bruun, Henrik Hugo 9.6.1919- 28.12.1961-31.8.1982

3.2.1.1. Åbo Akademi, KTF,
Kemiallinen puunjalostustekniikka

Nimi   Virassaoloaika
Lönnberg, Karl Bruno 6.10.1940- 1.8.1983-

3.2.1.2. Åbo Akademi, KTF,
Yleinen kemian teknologia (Borgströmin professuuri)

Nimi   Virassaoloaika
Qvist, Walter Gunnar Theodor 19.7.1890-8.2.1961 24.11.1926-31.12.1960
Hummelstedt, Leif Erik Ingmar 13.7.1927-16.1.1989 28.3.1962-16.1.1989
Lindfors, Harry Lars-Eric 2.4.1937- 1.10.1990-

3.2.2. Åbo Akademi, KTF,
Analyyttinen ja epäorgaaninen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Ringbom, Anders Johan 21.7.1903-21.12.1972 29.7.1952 -31.12.1968

3.2.2.1. Åbo Akademi, KTF,
Epäorgaaninen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Karlsson, Kaj 8.3.1935- 30.5.1972-31.3.1998
Hupa, Mikko 12.9.1952- 1.6.1998-

3.2.2.2. Åbo Akademi, KTF,
Analyyttinen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Wänninen, Erkki Verner 9.10.1925- c -31.8.1987
Ivaska, Ari Usko 8.5.1946- 1.12.1987-
c Henk. koht. ylim. 17.12.1967-.

3.2.3. Åbo Akademi, KTF,
Tekninen polymeeri- ja muovikemia

Nimi   Virassaoloaika
Avela, Eero Sakari 10.6.1919-3.10.1996 30.12.1974-31.12.1975
Stenlund, Bengt Gustav 17.8.1939- 1.5.1979-
Wilén, Carl-Eric Magnus 13.4.1962- 1.1.1999-

3.2.4. Åbo Akademi, KTF,
Metsätuotteiden kemia

Nimi   Virassaoloaika
Holmbom, Bjarne Richard 28.9.1943- 1.9.1985-

3.2.5. Åbo Akademi, KTF,
Paperikemia

Nimi   Virassaoloaika
Eklund, Dan Ernst 30.10.1940- 1.12.1985-

3.2.6. Åbo Akademi, KTF,
Kemiallinen reaktiotekniikka

Nimi   Virassaoloaika
Salmi, Tapio Olavi 7.10.1957- 1.2.1998-

3.2.7. Åbo Akademi, KTF,
Analyyttinen ja epäorgaaninen kemia a

Nimi   Virassaoloaika
Ringbom, Anders Johan 21.7.1903-21.12.1972 1943-29.7.1952
a Henkilökohtainen ylimääräinen professuuri.


4.1. Turun yliopisto, Kemian laitos

4.1.1. Turun yliopisto,
Kemia, myöh. orgaaninen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Palomaa, Matti Herman 16.10.1871-14.11.1947 28.2.(21.5.?)1921-16.10.1941
Salmi, Einar Johannes 19.6.1902-31.1.1947 16.10.1941-1.4.1945
Leimu, Reino Sulo 19.6.1904-19.2.1981 3.3.1947-31.8.1970
Euranto, Erkki Kaarlo 16.11.1926-25.10.1993 1971-31.8.1991
Lönnberg, Harri Oskari 25.10.1949- 1.10.1992-

4.1.2. Turun yliopisto,
Epäorgaaninen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Meretoja, Atte Kalevi 30.5.1912-2.1.1975 23.11.1948-1975
Nortia, Teuvo Antti Oskari 16.10.1922-7.12.1996 1976-31.1.1986
Leskelä, Markku Antero 25.11.1950- 1.9.1986-31.8.1990
Hölsä, Jorma Pertti Kalervo 1.8.1952-1.2.1992-

4.1.3. Turun yliopisto,
Fysikaalinen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Salomaa, Pentti Antero 28.6.1922-17.1.1976 1961-17.1.1976
Pihlaja, Toivo Kalevi 13.2.1940- 1977-

4.1.4. Turun yliopisto,
Analyyttinen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Kankare, Jouko Juhani 17.8.1940- 1.6.1974-

4.2. Turun yliopisto, Biokemian laitos.

4.2.1. Turun yliopisto,
Biokemia

Nimi   Virassaoloaika
Nurmikko, Veikko Toivo 17.12.1918- 29.1.1959-31.12.1981
Mäntsälä, Pekka Ilmari 28.2.1937- 1.7.1984-

4.2.2. Turun yliopisto,
Elintarvikekemia

Nimi   Virassaoloaika
Linko, Reino Rafael 11.1.1926- 1982-89
Kallio, Heikki Paavo Tapio 22.5.1947- 1991-

4.2.3. Turun yliopisto,
Biotekniikka

Nimi   Virassaoloaika
Lövgren, Timo Nils-Erik 19.2.1941- 1.4.1996-


5.1 Oulun yliopisto,
Luonnontieteellinen tiedekunta,
Kemian laitos

5.1.1. Oulun yliopisto,
Fysikaalinen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Koskikallio, Jouko Uolevi 15.8.1927- 1960-1969
Virtanen, Pentti Olavi Ilmari 9.2.1931- 1970-30.11.1994
Laasonen, Kari Erik 4.1.1963- 1.10.1996-

5.1.2. Oulun yliopisto,
Orgaaninen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Krieger, Hans Ernst 19.5.1929-11.6.2005 1964-1991
Koskinen, Ari Mauri Petri 22.9.1956- 1.5.1992-31.7.1999

5.1.3. Oulun yliopisto,
Epäorgaaninen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Kyrki, Jukka Rafael 15.10.1915- 1973-79
Lajunen, Lauri Heikki Juhani 2.3.1950- 1.12.1980-

5.1.4. Oulun yliopisto,
Rakennetutkimuksen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Lounasmaa, Mauri Viktor 1.10.1933- 1975-1978
Rahkamaa, Erkki Johannes 8.1.1938- 1.7.1980-31.1.2001

5.2 Oulun yliopisto,
Luonnontieteellinen tiedekunta,
Biokemian laitos

5.2.1. Oulun yliopisto,
Biokemia

Nimi   Virassaoloaika
Piha, Runo Sakari 8.12.1919- 1966-86
Tryggvason, Karl 17.3.1947- 1.9.1987-31.12.1995
Hiltunen, Jukka Kalervo 10.4.1949- 1.4.1996-

5.3 Oulun yliopisto,
Teknillinen tiedekunta

5.3.1. Oulun yliopisto,
Kemiallinen prosessitekniikka

Nimi   Virassaoloaika
Pohjola, Veikko Juhani 21.2.1940- 1986-


6. Jyväskylän yliopisto.

6.1. Jyväskylän yliopisto,
Kemia

Nimi   Virassaoloaika
Lumme, Paavo Olavi 2.8.1923- 4.11.1966-31.8.1976
Valkonen, Jussi Uolevi 14.5.1947- 1.1.1982-

6.2. Jyväskylän yliopisto,
Orgaaninen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Paasivirta, Jaakko 23.9.1931-18.1.2011 1.12.1969-30.9.1994
Rissanen, Kari Tapani 29.11.1959- 1.11.1995-

6.3. Jyväskylän yliopisto,
Fysikaalinen kemia

Nimi   Virassaoloaika
Eloranta, Jorma Antero 7.8.1925-12.3.1996 1.12.1968-31.8.1992
Korppi-Tommola, Jouko Emil Ilmari 31.7.1945- 1.10.1994-

6.4. Jyväskylän yliopisto,
Soveltava kemia

Nimi   Virassaoloaika
Alén, Raimo 5.6.1951- 1.1.1993-


7. Joensuun yliopisto.

7.1. Joensuun yliopisto,
Kemia

Nimi   Virassaoloaika
Mälkönen, Pentti Jooseppi 26.3.1928- 1.8.1979-31.7.1991
Pakkanen, Tapani Antti 16.10.1949- 1.8.1991-


8. Kuopion yliopisto

8.1. Kuopion yliopisto,
Kemia

Nimi   Virassaoloaika
Kauranen, Pentti Matti 4.2.1930- 1.9.1973-31.7.1993
Laatikainen, Reino Olavi 31.7.1947- 1.8.1994-

8.2. Kuopion yliopisto,
Biokemia

Nimi   Virassaoloaika
Mäenpää, Pekka Heikki 6.6.1939- 1.8.1974-


9. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

9.1. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu,
Kemian laitetekniikka

Nimi   Virassaoloaika
Palosaari, Seppo Matti 28.3.1936- 1979-31.5.1999

9.2. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu,
Prosessitekniikka

Nimi   Virassaoloaika
Nyström, Lars Henrik Edvard 16.1.1942- 1982-

9.3. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu,
Kemiantekniikka

Nimi   Virassaoloaika
Paatero, Erkki 28.12.1948-   1.1.1992-


10. Tampereen teknillinen korkeakoulu

10.1. Tampereen teknillinen korkeakoulu,
Muovitekniikkaa

Nimi   Virassaoloaika
Törmälä, Pertti Olavi 26.11.1945- 1985-
a Vuodesta 1999 Biomateriaalitekniikka.

10.2. Tampereen teknillinen korkeakoulu,
Kemia

Nimi   Virassaoloaika
Lemmetyinen, Helge Juhani 26.7.1947- 1.8.1997-
Takaisin
Pekka Pyykön henkilökohtaiselle kotisivulle.